SENCOR SEC 397/12 - Jak na výpočet a změnu DPH z 20 procent na 21% na této a jiných kalkulačkách od SENCORu?

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je z archivu na www.wifimorava.com (+420-776-206200) . Za obsah článků jiných autorů a správnost případných informací v nich obsažených neručíme. Pokud byl znám zdroj článku, byl vždy uveden.Tož nikde jsem nenašel návod, tak stylem pokus, omyl, jsem na to nějak došel a tu je malý help (Howto pro kalkulačky Sencor SEC xxx a výpočet a zaokrouhlování daně). Nastavení míry zdanění na 21%. Po zapnutí tlačítkem ON/AC znovu stiskneme a přidržíme tlačítko ON/AC a stiskneme TAX+ a pustíme obě tlačítka. Zadáme číslo 21 a zmáčkneme TAX+ a po té stiskem C-CE programování zakončíme.

Po té namačkáme číslo 200 ( dvě stě korun českých bez daně s přidané hodnoty) a zmáčkneme TAX+ a výsledek by měl být na displeji 242,- Kč s daní a daň (TAX) bude při 21% DPH 42,-Kč zobrazená na displeji. Nezapomeňte mít přepínač zaokrouhlování (to je ten uprostřed na číslo 2). Přepínač typu zaokrouhlení (to je posuvný vpravo) má být přepnut do leva na UP (systém s pohyblivou desetinou čárkou, hodnoty jsou zobrazeny bez zaokrouhlování).

Pokud je sazba s daní a chceme výpočet částky DPH a částky bez DPH, tak zadáme např. 210,-Kč a stiskneme tlačítko TAX- na kalkulátoru. Výsledek na kalkulačce TAX (36,45) a TAX- 173,55 .

Technické parametry tohoto pomocníka: Dvouřádková kalkulačka s 12-ti místným displejem a funkcí přepočtu měny. Mez další funce patří výpočet procent a odmocniny, výpočet DPH, výpočty s časem či automatické vypnutí. Napájení je duální - světlo a baterie.

 

Poznámka:
kalkulátor při normálních výpočtech je přeplá na prvním přepínači do UP a na druhém přepínači na číslo 2