Obecný návod k naladění Irdeto satelitního přijímače pro službu freeSAT by UPC Direct a aktuální nabídka

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je z archivu na www.wifimorava.com (+420-776-206200) . Za obsah článků jiných autorů a správnost případných informací v nich obsažených neručíme. Pokud byl znám zdroj článku, byl vždy uveden.Úvodem je nutno zmínit, že každý satelitní přijímač má určité odlišnosti v ladění satelitních stanic. Postupy při vyhledávání, ukládání, třídění anebo přejmenování programů jsou popsány v příručce či v manuálu k Vašemu přijímači. Tento návod je spíše obecným přehledem. První krok je správné zapojení satelitního přijímače. Ten by měl být před prvním spuštěním připojen k elektrické síti, propojen s televizorem nejčastěji přes HDMI nebo Scart kabel a připojen ke zdroji satelitního signálu z družice Thor 0.8° W.

V dekódovacím slotu Irdeto by měla být vložena karta s logem UPCDirect.V manuálu svého přijímače si ověřte, jestli má být karta vložena čipem dolu nebo nahoru. Toto nastavení se u různých výrobců totiž liší. Karta zároveň musí být aktivována. Pokud si nejste jisti, jestli k aktivaci došlo, můžete si tuto informaci ověřit na našem callcentru 222 999 900.

Samotné ladění satelitního přijímače - výběr jazyka a nastavení menu
Na televizní obrazovce zpravidla první objeví výběr jazyka, ve kterém bude přístroj komunikovat. Je třeba upozornit, že veškeré změny, které uživatel provede v nastavení přijímače, se potvrzují a ukládají. Po zvolení jazyka je třeba nastavit menu. V menu se objeví instalace programů, seznamy programů, editace programů, nastavení systému a doplňkové funkce. Překlad u každého typu přijímače může být samozřejmě trochu jiný, význam by se ale měl shodovat, menu všech boxů jsou velmi podobná.

Automatická Instalace programů
Po vybrání položky instalace se zpravidla objeví seznam satelitů a ve vedlejším okně parametry toho daného satelitu. Pro instalaci satelitní služby freeSAT by UPCDirect vyberte družici Thor 0,8°W. Po jejím výběru by měl systém začít indikovat signál, nejčastěji ve formě dvou vodorovných lišt označených jako Kvalita signálu a Intenzita signálu. Pokud se Vám signál neobjevuje, ujistěte se, že máte správně nastavenou parabolickou anténu a zkontrolujte propojovací kabel. U většiny satelitních přijímačů je potřeba intenzitu signálu nejdříve potvrdit, aby pak mohlo dojít k vyhledávání. Pokud systém signál indikuje, vyberte možnost automatického vyhledávání a nechte systém pracovat. Na obrazovce se objevují údaje o nalezených satelitních televizních a rozhlasových stanicích a průběhu vyhledávání. Výsledek je pak vždy nutné zpravidla potvrdit.

Manuální vyhledání programů
Programy lze vyhledávat i manuálně a to pomocí zadávání konkrétních parametrů jako frekvence nebo polarizace daného programu. Tento způsob je ale velmi zdlouhavý, doporučuje se pouze v případě, že chcete naladit konkrétní program, který vám z nabídky chybí, protože např. změnil parametry vysílání. Konkrétní a aktuální frekvence najdete také na našich webových stránkách.


Třídění vyhledaných programů
Návratem do menu a zvolením seznamu programů si lze prohlédnout a setřídit programy. Po vyhledání jakéhokoliv českého televizního kanálu by se měl objevit obraz a údaje o jeho satelitních parametrech. Na obrazovce je také zobrazen údaj, ze kterého satelitu onen nalezený program pochází. Na obrazovce by se měl objevit někde nápis třídění programů. Zde lze měnit pozici daného programu, sdružovat programy do oblíbených, často i žánrových skupin. Určitě každý využije možnost změny řazení programů, protože po vyhledání nejsou řazeny podle žádného klíče. Zároveň budete mít některé programy v nabídce dvakrát s tím, že funkční bude pouze jeden program. Je to z důvodu, že ze stejné pozice vysílá i další satelitní operátor, který ale používá jiné kódování. Programy z jeho nabídky Vám proto nepůjdou a můžete je úplně vymazat.

Nastavení systému satelitního přijímače
Pokud jsou veškeré dostupné televizní stanice nalezeny, zkontrolovány a setříděny, tak v menu je další položka, nastavení systému. Tam se zpravidla skrývá volba jazyka menu, volba jazyka audia nebo titulků. Jsou zde možnosti označení výstupů, které je použit, lze zde zatrhnout typ obrazovky, nastavit místní čas /ten se poté obvykle zobrazuje při vypnutí satelitního přijímače na jeho displeji/. Uživatel v této položce najde i nastavení PINU, dětského zámku nebo lze zde nastavit vypnutí či zapnutí přístroje či jeho uzamčení. Důležitou položkou je výrobní nastavení, které vrací vše v přijímači na původní úroveň. To často pomůže vyřešit nastalé problémy se satelitním přijímačem. A lze zde najít i aktualizaci celého systému. V menu se dále objevuje položka Slot. Tam je zaznamenán druh karty, operátor a kódování. Poslední položkou v menu bývají doplňky, kde se nalézají například hry.

 

 

Zdroj: http://cz.upcdirect.com/pdf/Obecny-navod-ladeni-satelitniho-prijimace-s-kodovanim-Irdeto.pdf

Aktuální programovou nabídku FreeSAT nalaznete zde.