V síťové kartě, v myši či v počítačovém čipu !!!! Jak se viry mohou dostat do systému Chip 10/2012 str. 38 - Dopouručujeme si přečíst

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je z archivu na www.wifimorava.com (+420-776-206200) . Za obsah článků jiných autorů a správnost případných informací v nich obsažených neručíme. Pokud byl znám zdroj článku, byl vždy uveden.Guillaume Delugré, který se ve francouzské bezpečnostní firmě Sogeti Esec zabývá reverzním inženýrstvím, vyvinul ve formě proof-of-concept kód, který dokáže infikovat ethernetovou kartu Broadcom Ethernet NetExtreme PCI. Pro analýzu firmwaru karty použil Delugré veřejně dostupnou dokumentaci a open source nástroje. Pomocí reverzního inženýrství získal zdrojový kód firmwaru a s jeho znalostí a po studiu toho, jak se kód zavádí do paměti, pak vyvinul vlastní kód, který dokázal kartu infikovat a spustit se na jejím procesoru. Takový malware by byl prakticky nezjistitelný na úrovni operačního systému a neviditelný pro bezpečnostní aplikace. Síťová karta má přímý přístup do operační paměti bez účasti procesoru počítače (DMA, direct memory access, podrobnosti o technologii viz česká Wikipedia), což má šetřit jeho výkon. S rootkitem na síťové kartě by útočník údajně mohl komunikovat i vzdáleně. ... no a to není jen síťvá karta...


Výsledky byly prezentovány na konferenci Hack.lu.

Zdroj: The Register
https://www.google.cz/search? a nebo https://www.google.cz/search? a nebo https://www.google.cz/search?

Další zajímavé informace jsou i v již vydaném počítačovém časopise Chip 10/2012.