Skylink - přejmenování balíčku GRATIS na DIGITAL

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je z archivu na www.wifimorava.com (+420-776-206200) . Za obsah článků jiných autorů a správnost případných informací v nich obsažených neručíme. Pokud byl znám zdroj článku, byl vždy uveden.Česko-slovenská satelitní platforma Skylink informuje o změně názvu balíčku GRATIS na DIGITAL. V souvislosti se zavedením Servisního poplatku jsme se rozhodli změnit název dosavadního balíčku neplacených progamů GRATIS na DIGITAL. Rozhodnutí jsme učinili na základě doporučení odborné i laické veřejnosti, která vnímala dosavadní název GRATIS jako zavádějící. Tato změna názvu však nic nemění na skutečnosti, že balíček programů DIGITAL je poskytován bezplatně všem uživatelům karet Skylink, kteří hradí Servisní poplatek případně předplatné placených balíčků.

PR M77 Group S.A.