Huawei AT-commands - Přehled AT příkazů pro Huawei

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je z archivu na www.wifimorava.com (+420-776-206200) . Za obsah článků jiných autorů a správnost případných informací v nich obsažených neručíme. Pokud byl znám zdroj článku, byl vždy uveden.Metodu AT příkazů aplikovala poprvé firma Hayes (odtud též označení modemů, které jsou schopny na tyto příkazy odpovídajícím způsobem reagovat, jako "Hayes Compatible"). Jde o soubor příkazů začínajících vždy prefixem AT (attention), které umožňují např. nastavovat parametry modemu, řídit navazování, udržování a rušení spojení v telefonní síti atp. Dnešní článek přináší přehled příkazů pro modemy Huawei.

note: Some devices like the Huawei K3715 seem to require AT-commands to be typed in capital letters!

There are a couple of options for disabling and re-enabling the following USB-components of Huawei USB-modems:

To disable or re-enable those components run the following AT-command, where n is one of the numbers from the table below:

AT^U2DIAG=n

On some models it is possible to read the present value of the parameter n by sending command:
AT^U2DIAG?

n M CD SD UI N SC remarks supported by not supported by
0 +

+


E1750
1 + +


3 +

+
+ won't work on devices without SC*

5
+
+ +
won't work on devices without N*

9
+

+ + won't work on devices without N & SC*

10 + +


+ won't work on devices without SC*

12
+
+ +
won't work on devices without N*

255 + + + + ? ? reset to factory defaults K3715, E160E, K3565 E176, E1762, E1750, E173
256 +
+ +

for most devices: everything enabled except the flashmemory; microSD-drive will be available under Windows even without drivers installed K3715, E160E, E1762, K3565, K3765, E1750, E173 ,E160E E176
257 + + +

259 +
+ +
+ won't work on devices without SC* E176
261
+ +
+ + won't work on devices without N & SC*

265
+ +
+ + won't work on devices without N & SC*

266 + + +

+ won't work on devices without SC*

267
+ +
+
won't work on devices without N*

268 + + + +

won't work on devices without N* E1750, K3565, E173
276 + + + + + ? reset to factory defaults E1762, K3565, K3765, E173, E1750

*) note: Smartcard (SC) and network adaptor (N) are not present in many Huawei devices. Using an AT-command that activates SC or N on a device without these components, will result in errors and so will be noneffective.

Modems supporting
AT^U2DIAG? command: E173, E1750 ,E160E
Modems not supporting AT^U2DIAG? command:
K3565

Also on some models it is possible to display a list of devices present in a USB-stick, by sending a command:
AT^GETPORTMODE

 

Zdroj: http://3g-modem.wetpaint.com/page/Huawei+AT-commands