CS Link - optimalizace SAT kapacity a přesun některých TV kanálů na nové kmitočty (Nova Sport, Disney Channel, AXN Crime, Nova, Nova Cinema a Cinemax)

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je z archivu na www.wifimorava.com (+420-776-206200) . Za obsah článků jiných autorů a správnost případných informací v nich obsažených neručíme. Pokud byl znám zdroj článku, byl vždy uveden.Přesun bude probíhat postupně v několika vlnách po dobu čtyř měsíců a bude zcela ukončen k 31.1.2010. Jedná se o programy Nova Sport, Disney Channel, AXN Crime, Nova, Nova Cinema a Cinemax. Všechny tyto kanály budou po určitou dobu vysílat souběžně na původní i nové frekvenci. Na příslušných satelitních transpondérech jsou již nyní vysílány údaje o současném i finálním uspořádání programů. To znamená, že při novém naladění programů se do předvoleb satelitního přijímače uloží všechny současné i budoucí pozice přesunovaných programů. Před zahájením vysílání na nové frekvenci je vysílání možno sledovat na dosavadní předvolbě, během souběhu vysílání na dosavadní i nové předvolbě a po dokončení přesunu programu již jen na nové předvolbě v satelitním přijímači.Časový harmonogram přesunů:
- Nova Sport - na nové frekvenci 12070 MHz vysílá od 28.9.2009, na původní frekvenci 11876 MHz bude vysílání ukončeno 25.10.2009,
- Disney Channel - na nové frekvenci 11876 MHz bude vysílat od 26.10.2009, na původní frekvenci 12070 MHz bude vysílání ukončeno 1.11.2009,
- AXN Crime - na nové frekvenci 11876 MHz bude vysílat od 26.10.2009, na původní frekvenci 12070 MHz bude vysílání ukončeno 1.11.2009,
- Nova - na nové frekvenci 12070 MHz bude vysílat od 26.10.2009, na původní frekvenci 11992 MHz bude vysílání ukončeno 31.1.2010,
- Nova Cinema - na nové frekvenci 12070 MHz bude vysílat od 2.11.2009, na původní frekvenci 11992 MHz bude vysílání ukončeno 22.11.2009,
- Cinemax - na nové frekvenci 11992 MHz bude vysílat od 23.11.2009, na původní frekvenci 12070 MHz bude vysílání ukončeno 28.11.2009.

Pro více informací navštivte naše internetové stránce anebo kontaktujte náš zákaznický servis na telefonním čísle 848 200 200.

Váš CS Link
 

CS Link je na Astra 1G/3A at 23.5°E  a tech. parametry naleznete i zde.

Dle rozesílané zprávy CS Linku