IPv4 - Tabulka prefixů a masek podsítí

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je z archivu na www.wifimorava.com (+420-776-206200) . Za obsah článků jiných autorů a správnost případných informací v nich obsažených neručíme. Pokud byl znám zdroj článku, byl vždy uveden.Nepostradatelný "tahák" pro práci s IP adresami, podsítěmi, maskami a prefixy. Pod tabulkou jsou uvedeny stručné vysvětlivky.

počet adres počet bitů prefix třída maska
1 0 /32   255.255.255.255
2 1 /31   255.255.255.254
4 2 /30   255.255.255.252
8 3 /29   255.255.255.248
16 4 /28   255.255.255.240
32 5 /27   255.255.255.224
64 6 /26   255.255.255.192
128 7 /25   255.255.255.128
256 8 /24 1C 255.255.255.0
512 9 /23 2C 255.255.254.0
1 024 10 /22 4C 255.255.252.0
2 048 11 /21 8C 255.255.248.0
4 096 12 /20 16C 255.255.240.0
8 192 13 /19 32C 255.255.224.0
16 384 14 /18 64C 255.255.192.0
32 768 15 /17 128C 255.255.128.0
65 536 16 /16 1B 255.255.0.0
131 072 17 /15 2B 255.254.0.0
262 144 18 /14 5B 255.252.0.0
524 288 19 /13 8B 255.248.0.0
1 048 576 20 /12 16B 255.240.0.0
2 097 152 21 /11 32B 255.224.0.0
4 194 304 22 /10 64B 255.192.0.0
8 388 608 23 /9 128B 255.128.0.0
16 777 216 24 /8 1A 255.0.0.0
33 554 432 25 /7 2A 254.0.0.0
67 108 864 26 /6 4A 252.0.0.0
134 217 728 27 /5 8A 248.0.0.0
268 435 456 28 /4 16A 240.0.0.0
536 870 912 29 /3 32A 224.0.0.0
1 073 741 824 30 /2 64A 192.0.0.0