Jak zajistit bezpečnost Vašeho počítače.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je z archivu na www.wifimorava.com (+420-776-206200) . Za obsah článků jiných autorů a správnost případných informací v nich obsažených neručíme. Pokud byl znám zdroj článku, byl vždy uveden.Níže uvedenému článku prosím věnujte zvýšenou pozornost

Trvalým připojením do sítě Internet se Váš počítač stává součástí datové sítě do které jsou připojeni tisíce dalších uživatelů. Z těchto důvodů se může stát snadným terčem napadení jak zevnitř sítě, tak z internetu. Věnujte pozornost následujícím zásadám, které je třeba respektovat, aby riziko napadení bylo sníženo na minimum nebo prakticky vyloučeno:

Vypněte sdílení souborů a tiskáren ve Windows. Pokud sdílení nepotřebujete odstraňte také protokoly NetBEUI a IPX/SPX, které pro komunikaci na internetu nejsou potřebné. Pokud již sdílení svého počítače v síti povolíte, nikdy nedovolte anonymní přihlášení k vašemu počítači.

Vypněte služby HTTP, FTP a telnet, pokud je nepoužíváte.

Vybavte svůj počítač softwarovým firewallem. Firewall je program, který monitoruje pokusy o přístup k vašemu počítači z LAN sítě a internetu a blokuje je dle nastavených pravidel. Na trhu je v současnosti celá řada typů firewallů od různých výrobců, některé z nich již obsahují také antivirovou ochranu:

- Norton Internet Security 2003,  www.symantec.com
- ZoneAlarm Pro, www.zonelabs.com
- McAfee Internet Security, www.mcafee.com
- McAfee Personal Firewall, www.mcafee.com
- BlackIce PC Protection, www.blackice.com 

Při stahování souborů a otevírání došlé pošty používejte zdravý rozum. Nikdy neotvírejte nevyžádanou poštu s přílohami. Riziko hrozí zvláště od příloh typu .exe, .bat, .vbs, .com. Stahujte a provádějte aktualizace. Pravidelně aktualizujte svůj webový prohlížeč, poštovní program a operační systém o bezpečností opravy.