Výpočet Wi-Fi

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je z archivu na www.wifimorava.com (+420-776-206200) . Za obsah článků jiných autorů a správnost případných informací v nich obsažených neručíme. Pokud byl znám zdroj článku, byl vždy uveden.Pomocí našeho výpočtu si snadno určíte hlavní parametry spoje.

Jak postupovat
Zvolte frekvenční pásmo (kliknutím na příslušný rámeček). Přepište hodnoty v jednotlivých políčkách podle parametrů Vašeho spoje, používejte pouze kladná čísla, desetinná místa oddělujte tečkou!! Pokud některý prvek (např. pigtail, bleskojistka...) nepoužijete, zapište do příslušného políčka 0. Výsledky se zobrazují okamžitě po změně každé hodnoty. Do políček, ve kterých se zobrazují výsledky, nelze zapisovat.


Vypočtené hodnoty

Vyzářený výkon
Tímto výpočtem si zkontrolujete, jestli nepřekračujete max. vyzářený výkon povolený Všeobecným povolením. Pro pásmo 2,4 GHz je povolený výkon 20 dBm.

V pásmu 5 GHz jsou povoleny výkony takto:

Pásmo

Povolený vyzářený výkon s automatickým řízením výkonu

Povolený vyzářený výkon bez automatického řízení výkonu

5,15-5,25 GHz
jen vnitřní použití

23 dBm

20 dBm

5,25-5,35 GHz
jen vnitřní použití

23 dBm

20 dBm

5,45-5,725 GHz
i vnější použití

30 dBm

27 dBm

Maximální povolený vyzářený výkon je závislý na typu zařízení, které používáte:záleží na tom, zda automaticky snižuje výkon o 3dB nebo ne. Podrobnosti naleznete v dokumentu VO-R/12/08.2005-34, který si stáhněte zde.

Přijímaná úroveň
V tomto políčku se zobrazuje úroveň přijímaného signálu na vstupu zařízení. Aby spoj fungoval, musí být tato úroveň vyšší než citlivost přijímače (citlivost bývá uvedená u konkrétního Wifi zařízení podle dosahované rychlosti). Je také třeba počítat s rezervou na nepříznivé podmínky (sníh, déšť, rušení..)

Fresnelova zóna
Fresnelova zóna je oblast, ve která se přenáší většina výkonu mezi anténami, má tvar podobný doutníku. Pokud v této oblasti je překážka,zvyšuje se útlum přenosu. Vypočtený poloměr je uprostřed spoje a ke koncům se zmenšuje.

Výpočet je
po nakliknutí
v novém okně

 

Zdroj článku :  http://www.jirous.com/ ( Výrobce antén pro Wifi pásma 2,4 GHz a 5 GHz. )