Co se stane, když v Připojení k místní síti zvolím složku Podpora a stisknu tlačítko opravit ?

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je z archivu na www.wifimorava.com (+420-776-206200) . Za obsah článků jiných autorů a správnost případných informací v nich obsažených neručíme. Pokud byl znám zdroj článku, byl vždy uveden.Tento článek popisuje kroky, které jsou provedeny, pokud použijete volbu Opravit položky Připojení k místní síti (LAN) nebo Vysokorychlostní Internetové připojení.

Po použití této volby jsou vykonány následující příkazy:
 ipconfig /renew - obnovuje konfiguraci DHCP u všech adaptérů
 arp -d * - odstraní všechny položky mezipaměti APR (Adress resolution Protocol) pro všechny rozhraní
 nbtstat –R - vymaže obsah mezipaměti názvů systému NetBIOS
 nbtstat –RR - uvolní a poté aktualizuje názvy systému NetBIOS u místního počítače
 ipconfig /flushdns - vyprázdní a vynuluje obsah mezipaměti přeložených adres klienta DNS
 ipconfig /registerdns - spouští ruční dynamickou registraci názvů DNS a adres IP konfigurovaných v počítači
Následující akce byla přidána do Windows Xp Sp1:
 IEEE 802.1X Authentication Restart

Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
Microsoft Windows XP Home Edition
Microsoft Windows XP Professional Edition

Tato volba Vám může pomoci v případech, kdy Vám z ničeho nic nejde internet.