Bezpečnější internet pro děti - pravidla pro děti k bezpečnějšímu užívání internetu

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je z archivu na www.wifimorava.com (+420-776-206200) . Za obsah článků jiných autorů a správnost případných informací v nich obsažených neručíme. Pokud byl znám zdroj článku, byl vždy uveden.Riziko nesprávného užívání internetu našimi dětmi roste. Je tedy na místě, abychom je před špatnými vlivy internetu chránili a každý den je upozorňovali na možná rizika, která s sebou přináší. Možná vám tato pravidla k ochraně vašich dětí budou dobrou pomůckou. Níže uvedená pravidla pro děti k bezpečnějšímu užívání internetu proberte se svými dětmi....

Nikdy nesděluj adresu svého bydliště, telefonní číslo domu nebo adresu školy, kam chodíš, jména a adresy rodičů a rodinných příslušníků i jejich telefonní čísla do práce, někomu, s kým ses seznámil(a) prostřednictvím internetu, jestliže ti to rodiče (nebo lidé, kteří se o tebe starají) přímo nedovolí.

PaedDr.Jiří Pilař
Ředitel odboru speciálního vzdělávání a institucionální výchovy

Riziko nesprávného užívání internetu našimi dětmi roste. Je tedy na místě, abychom je před špatnými vlivy internetu chránili a každý den je upozorňovali na možná rizika, která s sebou přináší. Možná vám tato pravidla k ochraně vašich dětí budou dobrou pomůckou.

Autor : Wifi_Jirka
Zdroj:
http://www.kozlovice.net/wifi_root/index.php?tar=clanek_vypis&id=57