Převodní tabulka GL na VO - Převod generálních licencí na všeobecné oprávnění

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je z archivu na www.wifimorava.com (+420-776-206200) . Za obsah článků jiných autorů a správnost případných informací v nich obsažených neručíme. Pokud byl znám zdroj článku, byl vždy uveden.Nahrazení generálních licencí (GL) všeobecnými oprávněními (VO) vydanými podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

Číslo, název GL Číslo, název VO Účinnost VO
GL - 1/R/2000
k provozování pozemních pohyblivých vysílacích rádiových zařízení veřejných mobilních telekomunikačních sítí GSM 900 a GSM 1800, která slouží k odbavování telekomunikačního provozu,
ve znění Změny č. 1 a Změny č. 2
VO-R/1/07.2005-14
k provozování uživatelských terminálů sítí GSM a UMTS
     1)
GL - 2/R/2001
k provozování vysílacích rádiových zařízení pozemní pohyblivé služby a pevné služby, která jsou součástí bezdrátových místních informačních systémů,
ve znění Změny č. 1 a Změny č. 2
VO-R/2/07.2005-15
k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních informačních systémů (BMIS) v pásmu 70 MHz
     1)
GL - 3/R/2000
k provozování vysílacích rádiových zařízení pozemní pohyblivé služby, která jsou součástí zařízení PMR 446,
ve znění Změny č. 1
VO-R/3/07.2005-16
k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení PMR 446
      1)
GL - 4/R/2000
k provozování vysílacích rádiových zařízení, která jsou součástí družicových interaktivních terminálů SIT,
ve znění Změny č. 1
VO-R/4/07.2005-17
k provozování terminálů pro komunikaci pomocí družic v pásmech 10 až 30 GHz
      1)
GL - 5/R/2000
k provozování vysílacích rádiových zařízení, která jsou součástí družicových uživatelských terminálů SUT,
ve znění Změny č. 1
VO-R/4/07.2005-17
k provozování terminálů pro komunikaci pomocí družic v pásmech 10 až 30 GHz
      1)
GL - 6/R/2000
k provozování vysílacích rádiových zařízení, která jsou součástí pozemských terminálů s velmi malou anténou VSAT,
ve znění Změny č. 1
VO-R/4/07.2005-17 k provozování terminálů pro komunikaci pomocí družic v pásmech 10 až 30 GHz       1)
GL - 7/R/2000
k provozování vysílacích rádiových zařízení družicové pohyblivé pozemní služby, která jsou součástí terminálů ARCANET SUITCASE, ve znění Změny č. 1
VO-R/4/07.2005-17
k provozování terminálů pro komunikaci pomocí družic v pásmech 10 až 30 GHz
      1)
GL - 8/R/2000
k provozování vysílacích rádiových zařízení družicové pohyblivé pozemní služby, která jsou součástí terminálů OMNITRACS systému Euteltracs, ve znění Změny č. 1
VO-R/4/07.2005-17
k provozování terminálů pro komunikaci pomocí družic v pásmech 10 až 30 GHz
      1)
GL - 9/R/2000
k provozování vysílacích rádiových zařízení družicové pohyblivé pozemní služby, která jsou součástí terminálů EMS-MSSAT a EMS-PRODAT, ve znění Změny č. 1
VO-R/4/07.2005-17
k provozování terminálů pro komunikaci pomocí družic v pásmech 10 až 30 GHz
      1)
GL - 10/R/2000
k provozování vysílacích rádiových zařízení družicové pozemní služby, která jsou součástí terminálů INMARSAT-B, INMARSAT-M, INMARSAT-M4 a INMARSAT Mini-M, ve znění Změny č. 1
VO-R/4/07.2005-17
k provozování terminálů pro komunikaci pomocí družic v pásmech 10 až 30 GHz
    1)
GL - 11/R/2000
k provozování vysílacích rádiových zařízení družicové pozemní služby, která jsou součástí terminálů INMARSAT-C a INMARSAT-D, ve znění Změny č. 1
VO-R/4/07.2005-17
k provozování terminálů pro komunikaci pomocí družic v pásmech 10 až 30 GHz
     1)
GL - 12/R/2000
k provozování pozemních vysílacích rádiových zařízení pro širokopásmový přenos dat na principu rozprostřeného spektra, ve znění Změny č. 1, Změny č. 2 a Změny č. 3
VO-R/12/08.2005-34
k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat na principu rozprostřeného spektra nebo OFDM v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz
      1)
GL - 13/R/2000
k provozování pozemních pohyblivých vysílacích rádiových zařízení veřejné mobilní telekomunikační sítě EUROTEL NMT 450, které slouží k odbavování tele¬komu¬nikačního provozu v této síti,
ve znění Změny č. 1
VO-R/13/08.2005-25
k provozování uživatelských terminálů sítí NMT 450
       1)
GL - 14/R/2000
k provozování pevných vysílacích rádiových zařízení sloužících k přenosu televizních, rozhlasových, hovorových a datových signálů, ve znění Změny č. 1
VO-R/14/08.2005-26
k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v pásmu 10 GHz
      1)
GL - 15/R/2001
k provozování vysílacích rádiových zařízení pro řízení hraček a dálkové ovládání modelů letadel, aut, lodí, apod.
VO-R/15/08.2005-27
k využívání rádiových kmitočtů a k provo¬zování zařízení pro dálkové ovládání modelů v pásmech 13 MHz až 40 MHz
      1)
GL - 16/R/2000
k provozování přenosných vysílacích rádiových zařízení malého výkonu, provozovaných společně na určených kmitočtech v pásmech stanovených pro pozemní pohyblivou službu,
ve znění Změny č. 1
VO-R/16/08.2005-28
k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení provozovaných společně na určených kmitočtech v pásmech 27 MHz až 450 MHz
      2)
GL - 17/R/2000
k provozování vysílacích rádiových zařízení, která jsou součástí bezšňůrových telefonních přístrojů pracujících v kmitočtovém pásmu CT0 a skládajících se z přenosné části a základnové části připojené ke koncovému bodu veřejné telekomunikační sítě, ve znění Změny č. 1
VO-R/17/08.2005-29
k využívání rádiových kmitočtů a k provozování bezšňůrových telefonních přístrojů standardu CT0
      1)
GL - 18/R/2000
k provozování vysílacích rádiových zařízení, která jsou součástí bezšňůrových telefonních přístrojů pracujících v kmitočtových pásmech CT1, CT1+ nebo CT2 a skládajících se z přenosné části a základnové části připojené ke koncovému bodu veřejné telekomunikační sítě, ve znění Změny č. 1
VO-R/21/08.2005-33
k využívání rádiových kmitočtů a k provozování bezšňůrových telefonních přístrojů standardů CT1, CT1+ a CT2
     do 31.12. 2005
GL - 19/R/2000
k provozování vysílacích rádiových zařízení, která jsou součástí účastnických terminálů rádiových sítí standardu TETRA, ve znění Změny č. 1
VO-R/5/07.2005-18
k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí standardů TETRA a TETRAPOL
        1)
GL - 20/R/2000
k provozování pohyblivých vysílacích rádiových zařízení sloužících k poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím neveřejné rádiové sítě pozemní pohyblivé služby, ve znění Změny č. 1
VO-R/6/07.2005-19
k provozování terminálů sítí pozemní pohyblivé služby v pásmu 450 MHz (hromadných rádiových sítí)
        1)
GL - 21/R/2000
k provozování datových vysílacích rádiových zařízení provozovaných na vyhrazených kmitočtech,
ve znění Změny č. 1 a Změny č. 2
VO-R/16/08.2005-28
k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení provozovaných společně na určených kmitočtech v pásmech 27 MHz až 450 MHz
        2)
GL - 22/R/2003
k provozování vysílacích rádiových zařízení malého výkonu (dále jen „občanské radiostanice“), určených pro rádiové spojení fyzických nebo právnických osob
VO-R/7/08.2005-22  
k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz
       1)
GL - 23/R/2001
k provozování vysílacích rádiových zařízení, která jsou součástí bezšňůrových telefonních přístrojů pracujících v kmitočtovém pásmu 1880 - 1900 MHz (norma DECT) a skládajících se z přenosné části a základnové části připo¬jené ke koncovému bodu veřejné telekomunikační sítě
VO-R/8/08.2005-23
k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení bezšňůrové telekomunikace standardu DECT
       1)
GL - 24/T/2000
ke zřizování a provozování veřejných telekomunikačních sítí určených výhradně k jednosměrnému šíření televizních nebo rozhlasových signálů po vedení
VO-S/2/07.2005-10 , kterým se stanoví podmínky k zajišťování veřejných komunikačních sítí a přiřazených prostředků       1)
GL - 25/S/2000
k poskytování přídavných a dalších telekomunikačních služeb založených na přenosu hlasu, ve znění Změny č. 1
VO-S/1/07.2005-9 ,
kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací
      1)
GL - 26/S/2000
k poskytování přídavných telekomunikačních služeb založených na přenosu dat
VO-S/1/07.2005-9 ,
kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací
      1)
GL - 27/S/2000
k poskytování telekomunikačních služeb přenosu dat
VO-S/1/07.2005-9 ,
kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací
      1)
GL - 28/S/2000
k poskytování telekomunikačních služeb
a) zprostředkování přístupu uživatelů ke službám sítě INTERNET,
b) hlasové komunikace prostřednictvím sítě INTERNET
VO-S/1/07.2005-9 ,
kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací
      1)
GL - 29/S/2000
k poskytování telekomunikační služby pronájmu telekomunikačních okruhů
VO-S/1/07.2005-9 ,
kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací
     1)
GL - 30/R/2000
k provozování vysílacích rádiových zařízení krátkého dosahu, provozovaných na určených společných kmitočtech, ve znění Změny č. 1
VO-R/10/08.2005-24
k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu
     1)
GL - 31/S/2001
k poskytování telekomunikačních služeb přenosu dat a dalších informací prostřednictvím veřejných a neveřejných, pevných a mobilních vysílacích rádiových sítí, ve znění Změny č. 1
VO-S/1/07.2005-9 , kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací      1)
GL - 32/S/2001
k poskytování veřejné telekomunikační služby veřejného pagingu
VO-S/1/07.2005-9 ,
kterým se stanoví podmínky
k poskytování služeb elektronických komunikací
     1)
GL - 33/S/2001
k poskytování telekomunikační služby šíření rozhlasového a televizního signálu prostřednictvím zemských vysílačů
VO-S/1/07.2005-9 ,
kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací
     1)
GL - 34/S/2001
k poskytování telekomunikačních služeb přenosu dat a dalších informací prostřednictvím družicového spojení
VO-S/1/07.2005-9 ,
kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací
     1)
GL - 35/S/2001
k poskytování telekomunikačních služeb přenosu rozhlasových a televizních signálů prostřednictvím družicového spojení
VO-S/1/07.2005-9 ,
kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací
     1)
GL - 36/R/2000
k provozování pozemních pohyblivých vysílacích rádiových zařízení sloužících k odbavování telekomuni¬kačního provozu prostřednictvím neveřejné rádiové sítě pozemní pohyblivé služby provozované Českými drahami, s. o., pro účely železniční dopravy, ve znění Změny č. 1
VO-R/11/07.2005-21
k provozování zařízení neveřejné rádiové sítě pozemní pohyblivé služby pro účely železniční dopravy v pásmech 150 MHz a 450 MHz
     2)
GL - 37/R/2001
k provozování vysílacích rádiových zařízení, která jsou součástí pohyblivých uživatelských terminálů družicového systému Thuraya, ve znění Změny č. 1
VO-R/9/07.2005-20
k provozování terminálů pro komunikaci pomocí družic v pásmech 1525 až 2200 MHz
     1)
GL - 38/R/2001
k provozování vysílacích rádiových zařízení, která jsou součástí účastnických terminálů v pevných bezdrátových přístupových sítích a slouží pro připojení koncových telekomunikačních zařízení k veřejné telekomunikační síti,
ve znění Změny č. 1 a Změny č. 2
VO-R/18/08.2005-30
k provozování terminálů v pevných bezdrátových přístupových sítích sloužících pro připojení telekomunikačních koncových zařízení k veřejné komunikační síti
     1)
GL - 39/R/2001
k provozování vysílacích rádiových zařízení, která jsou součástí pohyblivých uživatelských terminálů družicového systému krátkých textových zpráv SpaceChecker S-SMS,
ve znění Změny č. 1
VO-R/9/07.2005-20
k provozování terminálů pro komunikaci pomocí družic v pásmech 1525 až 2200 MHz
     1)
GL - 40/R/2002
k provozování vysílacích rádiových zařízení družicové pozemní pohyblivé služby, která jsou součástí terminálu systému Globalstar
VO-R/9/07.2005-20
k provozování terminálů pro komunikaci pomocí družic v pásmech 1525 až 2200 MHz
     1)
GL - 41/R/2002
k provozování vysílacích rádiových zařízení pozemní pohyblivé služby, která jsou součástí terminálů Univerzálního mobilního telekomunikačního systému UMTS
VO-R/1/07.2005-14
k provozování uživatelských terminálů sítí GSM a UMTS
     1)
GL - 42/R/2003
k provozování vysílacích rádiových zařízení pozemní pohyblivé služby, která jsou součástí terminálů GSM-R provozovaných pro železniční účely
VO-R/19/08.2005-31
k provozování uživatelských terminálů sítí GSM-R
     1)
GL - 43/R/2003
k provozování vysílacích rádiových zařízení družicové pozemní pohyblivé služby v kmitočtovém pásmu 1,5 GHz, která jsou součástí družicových uživatelských terminálů
VO-R/9/07.2005-20
k provozování terminálů pro komunikaci pomocí družic v pásmech 1525 až 2200 MHz
     1)
GL - 44/R/2003
k provozování pohyblivých vysílacích rádiových zařízení družicové pozemní pohyblivé služby, která jsou součástí terminálů systému Iridium
VO-R/9/07.2005-20
k provozování terminálů pro komunikaci pomocí družic v pásmech 1525 až 2200 MHz
     1)
GL - 45/R/2004
k provozování širokopásmových digitálních vysílacích rádiových zařízení pozemní pohyblivé služby, která jsou součástí uživatelských terminálů rádiových sítí v kmitočtových pásmech 410 - 430 MHz, 450 - 470 MHz a 870 - 876 MHz / 915 - 921 MHz
VO-R/20/08.2005-32
k provozování širokopásmových digitálních vysílacích rádiových zařízení v pásmech 400 MHz a 800/900 MHz
     1)

Poznámka:
1) VO má neomezenou platnost.
2) U těchto VO je omezena doba provozování zařízení v některých pásmech.

Výše uvedené informace jsou platné v době vydání toho článku ... jinak viz. (ČTÚ)